GESTOL

Sempre al teu servei

Els serveis que podem oferir són: 

 • Estudi, organització i revisió comptable.
 • Assessorament tècnic sobre problemes comptables.
 • Informació i tramitació de totes les obligacions formals.
 • Elaboració de Balanços de Situació i Comptes d'Explotació, entre altres, així com informes personalitzats segons les necessitats.
 • Conciliacions bancàries.
 • Actualitzacions de comptabilitats.
 • Comptabilitat Financera i de Societats.
 • Obertura i tancaments d'exercicis comptables.
 • Legalització i dipòsit de comptes.
 • Legalització dels llibres de comptabilitat.
 • Comptabilitat analítica i de costos.
 • Anàlisi financer. Actualització de balanços.
 • Anàlisi d'amortitzacions i provisions.
 • Seguiment dels comptes de proveïdors i clients. Mailings als Proveïdors, Clients, etc.
 • Suport per poder negociar amb diferents proveïdors i/o bancs, etc. per tal de reduir en la mesura que sigui possible els costos de l'empresa.
 • Posada en marxa de la e-factura o Factura Electrònica.
 • Etc.

Copyright © 2018. Tots els drets reservats.