GESTOL

Sempre al teu servei

Els serveis que podem oferir són:

 • Autònoms: Impostos periòdics segons necessitats. IVA. Model 303 (abans 300)/311 + Model 390, Model 131, etc.
 • Planificació fiscal de l'exercici, així com el seu seguiment.
 • Assessorament fiscal.
 • Impost del Valor Afegit (IVA). Model 303 (abans 300) + Model 390.
 • Retencions arrendament de locals. Model 115 + Model 180.
 • Confecció del l'impost IRPF sobre Treballadors i Professionals. Model 110 + Model 190.
 • Pagaments fraccionats. Model 202.
 • Declaració d'operacions. Model 347.
 • Declaració d'operacions Comunitàries. Model 349.
 • Declaració de l'Impost de Societats. Model 200.
 • Declaració Intrastat.
 • Comptes Anuals.
 • Legitimació i dipòsit dels llibres oficials.
 • Altes i baixes de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Altes, baixes i modificacions al cens fiscal.
 • Etc.

alt alt alt

 
 

Copyright © 2018. Tots els drets reservats.